دوشنبه 31 خرداد 1400 01:29

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

معرفی معاون اموزشی -دانشجویی و فرهنگی

نام : امین
نام خانوادگی: نظری
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
سمت: سرپرست حوزه معاونت آموزشی - دانشجویی - فرهنگی