دوشنبه 31 خرداد 1400 03:26

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

آخرین اخبار

مردم خیر و نیکوکار شهرستان بهاباد در شش ماهه نخست امسال بیش از 417 میلیون ریال صدقه پرداخت کرده اند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی بهاباد ، مدیر کمیته امداد شهرستان بهاباد گفت: مردم خیر و نیکوکار شهرستان بهاباد در شش ماهه نخست امسال بیش از ۴۱۷ میلیون ریال صدقه پرداخت کرده اند.
رمضان باقری اظهار داشت: هم اکنون بیش از چهار هزار و ۲۲۵ صندوق صدقه در سطح شهرستان نصب و توزیع شده است.
وی بیان داشت: این نهاد در سال گذشته از لحاظ سرانه جمعیت در جمع آوری صدقات مردمی مقام نخست را در استان یزد کسب کرد.

صفحات