دوشنبه 15 آذر 1400 16:39

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

علی اصغر قربانی

رئیس اداره پژوهشی

نام : علی اصغر

نام خانوادگی: قربانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد شیمی

سمت: رئیس اداره پژوهشی واحد

 

Subscribe to RSS - علی اصغر قربانی