دوشنبه 15 آذر 1400 16:14

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

عباس ابوالحسنی

امور شهريه

نام : عباس
نام خانوادگی: ابوالحسنی
تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری
سمت: سرپرست حوزه اداری - مالی 
 

Subscribe to RSS - عباس ابوالحسنی