جمعه 28 تير 1398 02:43

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

سمینارها و همایش های پژوهشی

کارگاه آموزشی اقتصاد گیگ و اقتصاد مشارکتی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهاباد، کارگاه آموزشی اقتصاد گیگ و اقتصاد مشارکتی در تاریخ 97/10/29 ساعت 14:30 در محل سالن آمفی تئاتر این دانشگاه برگزار شد. در ابتدا جناب آقای خادمی رئیس واحد به خوش آمد گویی به مدعوین حاضر پرداخت. در ادامه سرکار خانم زهره هوشمند مطالبی در مورد اقتقاد گیگ ارائه و با اشاره به موضوع فرصت بحران، توضیحاتی را در مورد اینکه چگونه به روش اقتصاد گیگ درآمد مازاد کسب کنیم، دادند.