سه شنبه 1 آبان 1397 01:42

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

برنامه کلاسی نیمسال اول 95-94 کاردانی پیوسته مکانیک خودرو ورودی 92