سه شنبه 28 دي 1400 12:29

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

حوزه ریاست

نام : رحیم
نام خانوادگی: ارثیا
تحصیلات : دکترای فیزیک اتمی مولکولی
سمت : رئیس واحد