سه شنبه 1 آبان 1397 01:40

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود

به گزارش از حوزه آموزشی: جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود امروز سه شنبه 14/7/94 در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار می گردد.  آقای  اسلا م زاده معاون آموزشی -دانشجویی واحد بیان کرد: دانشگاه ازاد اسلامی واحد بهاباد  نیمسال اول 95-94 در 7 گروه کاردانی و کارشناسی آموزش و پرورش ابتدایی ، کاردانی و کارشناسی حسابداری ، کاردانی و کارشناسی معدن و کاردانی پیوسته حسابداری دانشجو جذب نموده است .