شنبه 30 تير 1397 08:17

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

بازدید تعدادی از اعضاء هیات علمی این واحد از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

سه شنبه مورخ 94/02/22 تعدادی از اعضاء هیات علمی این واحد از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بازدید نمودند، در این بازدید تعدادی از کتب مورد نیاز رشته‌ها خریداری گردید.