سه شنبه 28 دي 1400 12:48

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

معرفی رشته های تحصیلی

رشته های دایر :

1- کارشناسی سنجش از دور  و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

2- کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی

3-  کارشناسی ناپیوسته مهندسی نرم افزار کامپیوتر

4- کارشناسی ناپیوسته استخراج معادن 

5- کارشناسی ناپیوسته حسابداری 

6- کاردانی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی

7- کاردانی ناپیوسته حسابداری

8- کاردانی ناپیوسته نقشه کشی صنعتی 

9 - کاردانی نا پیوسته کامپیوتر

10- کاردانی پیوسته حسابداری

11- کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

12- کاردانی پیوسته معماری