چهارشنبه 28 مهر 1400 02:05

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

شرایط ثبت نام

 مدارک لازم جهت ثبت نام :

1-  اصل مدرک دیپلم  کپی مدرک

(در صورت ارائه مدرک موقت چک یا سفته به مبلغ 5000000 ریال)

2-  اصل شناسنامه کپی از تمام صفحات شناسنامه

3-  اصل کارت ملی کپی از کارت ملی (پشت و رو)

4-  کارت پایان خدمت یا معافیت کپی (پشت و رو)

5-  نامه از امور مشمولین ( جهت برادران- کارگاه الکترونیک، طبقه دوم)

6-   12 قطعه عکس پشت نویسی شده (برادران)

      6 قطعه عکس پشت نویسی شده (خواهران)                                          

7-  تکمیل فرمهای مربوط به ثبت نام

8-   تکمیل فرم تعهد نامه (مخصوص دانشجویان بدون آزمون)