چهارشنبه 28 مهر 1400 01:30

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

امور رفاهي و دانشجويي

شرايط کار دانشجویی :

کار دانشجویی به منظور بهره گیری از توانمندی های دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی، دانشجویی ، پژوهشی ، فرهنگی و ایجاد زمینه مناسب جهت کسب تجربه برای دانشجویان و کمک در جهت تامین بخشی از مخارج تحصیلی آنان می باشد. دانشجویان متقاضی باید دارای شرایط ذیل باشند :

1- گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی

2-داشتن صلاحیت عمومی و حسن اخلاق

3-نداشتن سابقه کمیته انضباطی

4-نداشتن درآمد کافی برای تامین هزینه های جاری به تشخیص مسئولین آموزشکده

5-داشتن حداقل میانگین معدل 12

6-داشتن اعلام نیاز از معاونت های ذیربط برای انجام کار دانشجویی

7-داشتن کارآیی لازم برای انجام وظایف محوله با تشخیص معاون مربوطه

نکته: چنانچه کار محوله موجب افت وضعیت آموزشی دانشجو شود، معاون دانشجویی ساعات کار  او را برای نیمسال بعد کاهش و در صورت افزایش افت تحصیلی از ادامه همکاری وی جلوگیری خواهد شد

تخفیف دو دانشجویی:

1-گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو از دانشگاه آزاد واحد دیگر مربوط به نیمسال  جاری

2-اصل آخرین کارنامه تحصیلی دانشجوی این واحد یا پرینت مالی دانشجویان ورودی جدید

3-کپی کارت دانشجویی و صفحه اول شناسنامه یا کپی کارت ملی دانشجوی این واحد

4-دانشجو نباید در نیمسال گذشته مشروط شده باشد

5- تکمیل فرم مخصوص(امور دانشجویی- رفاهی)

تخفیف فوت پدر:

1- اصل آخرین کارنامه تحصیلی دانشجو یا پرینت مالی دانشجویان ورودی جدید

2- کپی کارت دانشجویی و صفحه اول شناسنامه دانشجو

3- تکمیل فرم مخصوص(امور دانشجویی- رفاهی)

4- کپی گواهی فوت پدر همراه با مهر برابر اصل دادگستری

تخفیف کمیته امداد- بهزیستی:

1-اصل آخرین کارنامه تحصیلی دانشجو  یا پرینت مالی دانشجویان ورودی جدید

2-کپی کارت دانشجویی و صفحه اول شناسنامه دانشجو

3-تکمیل فرم مخصوص ( امور دانشجویی- رفاهی)

4-نامه مهر شده از ارگانهای ذکر شده

ضمیمهاندازه
PDF icon فرم تخفيف شهريه108.39 KB