چهارشنبه 11 آذر 1399 17:15

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

نمایشگاه اختراعات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد در تاریخ 11/21 نمایشگاه اختراعات وابتکارت مخترعان و پژوهشگران شهرستان با حضورجناب مهندس جعفری ودکتر کارگر از موسسه رباتیک صدرای اصفهان ، فرماندار،رییس اداره آموزش و پرورش ، رییس دانشگاه آزاد بهاباد و دیگر روسای ادارات شهرستان در دانشگاه آزاد بهاباد افتتاح گردید.