سه شنبه 28 دي 1400 11:03

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

افتتاح دفتر ارتباط با صنعت وانجمن نانو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهاباد روز دوشنبه مورخ 97/11/15 دفتر ارتباط با صنعت و انجمن نانو توسط خانم دکتر طباطبایی وفرماندار محترم شهرستان وهیات همراه افتتاح وبازدید گردید.