شنبه 16 خرداد 1399 23:43

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

برگزاری مراسم هفته پژوهش

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهاباد، مراسم هفته پژوهش در محل این دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه ابتدا خادمی رئیس واحد ضمن گرامیداشت هفته پژوهش، توجه بیشتر صاحبان خرد و اندیشه و اساتید و دانشجویان را به امر مهم پژوهش و فناوری خواستار شد. وی ضمن اشاره به نیازهای انسان معاصر و چالش های فکری، عقیدتی، سیاسی و اقتصادی جامعه، این عوامل را محور موضوعات پژوهشسی بر شمرد. در این جلسه از خادمی رئیس واحد به خاطر جمع آوری اسناد و اشیا تاریخی و فعالیتهای پژوهشی وی در زمینه بهاباد شناسی و آقای احمد محب زاده دانشجوی دکترای الکترونیک و دانشجو معلم بهابادی و پژوهشگر برتر وزارت آموزش و پرورش در هفته پژوهش سال جاری تقدیر گردید.