سه شنبه 1 آبان 1397 01:49

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

جلسه دانشجویان گروه gisدانشگاه آزاد اسلامی واحد بهاباد

مورخ شنبه بیستم فروردین ماه 95 جلسه گروهgisدانشگاه ازاداسلامی واحد بهاباد در محل اداره میراث فرهنگی شهرستان و با حضور دانشجویان رشته GISتشکیل شد. این جلسه که با هدف برنامه ریزی جهت امکان سنجی توان اکوتوریسم شهرستان بهاباد با استفاده از GIS و مدل AHPو با همکاری  امینی سرپرست میراث فرهنگی افق روشنی را در زمینه گردشگری بومی می توان متصور شد.ضمناً پروپوزال این طرح با همکاری اساتید سرکار خانم دکتر قاسمی ، دکتر المدرسی و دیگر مشاورین برجسته در این حوزه و همکاری دانشجویان این رشته در دانشگاه تهران آماده گردیده است .