سه شنبه 28 دي 1400 12:55

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

معرفی کارشناسان آموزش

نام : سعیده
نام خانوادگی : دادگرنیا
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
سمت : کارشناس آموزش