چهارشنبه 4 آذر 1399 06:55

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

معرفی معاون اموزشی -دانشجویی و فرهنگی

نام : رحیم

نام خانوادگی: ارثیا

تحصیلات: دانشجوی دکترا

سمت: سرپرست حوزه معاونت آموزشی - دانشجویی - فرهنگی