چهارشنبه 28 مهر 1400 02:10

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

معرفی معاون اموزشی -دانشجویی و فرهنگی

نام : هنگامه
نام خانوادگی: دهقانی
تحصیلات: دکترای معدن گرایش استخراج
سمت: سرپرست حوزه معاونت آموزشی - دانشجویی - فرهنگی