دوشنبه 27 آذر 1396 15:04

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

آخرین اخبار

اختتامیه جشنواره مسابقات ورزشی دانشجشویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد بهاباد برگزار گردید

یابن الحسن (ع) رخسار محمدی(ص) بنمای. عالم در انتظار ترنم سرود پیروزی حقانیت و عدالت بر ظلمت است.

صفحات