يكشنبه 17 خرداد 1399 00:37

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

آخرین اخبار

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهاباد جلسه ای مورخ یکشنبه 97/9/11 با حضور دکتر سلطان زاده مدیر عامل شرکت آرون پاد و مهندس تیموریان وسایر مسئولین کارخانه آرون پاد در بهاباد وآقایان دکتر حسنجانی و دکتر صفا از ستاد نانو ریاست جمهوری و مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی بهاباد برگزار گردید .در این جلسه دکتر سلطان زاده ضمن تشریح برنامه ها وطرحهای توسعه شرکت آرون پاد در شهرستان بهاباد مانند طرح نانو هیدروکسی آپاتید ،تولید کربن اکتیو واسیدهای چرب و راه اندازی آزمایشگاه مواد شیمیایی و آزمایشگاه مرجع ،آمادگی شرکت آرون پاد را برای همکاری همه جانبه با دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهاباد اعلام نمود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهاباد

صفحات