سه شنبه 1 آبان 1397 01:23

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

آخرین اخبار

مورخ شنبه بیستم فروردین ماه 95 جلسه گروهgisدانشگاه ازاداسلامی واحد بهاباد در محل اداره میراث فرهنگی شهرستان و با حضور دانشجویان رشته GISتشکیل شد. این جلسه که با هدف برنامه ریزی جهت امکان سنجی توان اکوتوریسم شهرستان بهاباد با استفاده از GIS و مدل AHPو با همکاری  امینی سرپرست میراث فرهنگی افق روشنی را در زمینه گردشگری بومی می توان متصور شد.ضمناً پروپوزال این طرح با همکاری اساتید سرکار خانم دکتر قاسمی ، دکتر المدرسی و دیگر مشاورین برجسته در این حوزه و همکاری دانشجویان این رشته در دانشگاه تهران آماده گردیده است .

همزمان با آغازماه رجب المرجب و میلاد حضرت امام محمد باقر (ع) ، در جلسه ای که شنبه بیستم فروردین ماه 95 با حضور مهدی پورحسین مدیرکل حراست دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد ،هوشمند مسئول حراست فرمانداری بهاباد ، و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهاباد در محل این واحد برگزار شد آقای "عباس ابوالحسنی بهابادی" به عنوان مسئول حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهاباد معرفی شد. 

صفحات