سه شنبه 28 دي 1400 11:05

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

اطلاعيه هاي مهم پژوهشی

افتتاح دفتر ارتباط با صنعت وانجمن نانو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهاباد روز دوشنبه مورخ 97/11/15 دفتر ارتباط با صنعت و انجمن نانو توسط خانم دکتر طباطبایی وفرماندار محترم شهرستان وهیات همراه افتتاح وبازدید گردید.