چهارشنبه 23 آبان 1397 05:33

سایت های مرتبط

سخن هفته

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی.             ((آیزاك نیوتن))

عکس متحرک

اطلاعيه هاي مهم اداری و مالی

پرداخت شهریه ثابت به صورت الکترونیکی

دانشجویان گرامی می توانند به سایت زیر مراجعه نموده و شهریه ثابت خود را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند . مراحل  پرداخت به شرح ذیل می باشد:

مراجعه به سایت به آدرس bahabadiau.ac.ir وارد نمودن رمز و پسورد -  منوی امور مالی - پرداخت الکترونیکی